راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی

راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی

راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی دارای 4 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 19 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی پرسشنامه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


راهنمای مقیاس دشواری تنظیم هیجانی 

روش نمرهگذاری

ویژگیهای روانسنجی

سوالات پرسشنامه

قسمتی از متن :


راهنمای مقیاس دشواری تنظیم هیجانی 
تنظیم هیجانی به عنوان مقوله¬ای مشتمل بر: الف) آگاهی و درک هیجانات، (ب) پذیرش هیجانات، (ج) توانایی برای کنترل کردن رفتارهای تکانشی و رفتارکردن مطابق با اهداف مطلوب به منظور دست¬یابی به اهداف فردی و مطالبت موقعیتی تعریف می¬شود(گرانر و رومر، 2004). 
یک شاخص خودگزارشی است که برای ارزیابی دشواری¬های موجود در تنظیم هیجانی به شکل جامع¬تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای 36 عبارت و 6 خرده مقیاس است. خرده مقیاس¬ها عبارتند از: 
الف) عدم پذیرش پاسخ¬های هیجانی : (عدم پذیرش) این عامل در بر گیرنده عبارات، (11-12-21-23-25-29) است که گرایش به داشتن پاسخ¬های ثانوی منفی به عدم پذیرش واکنش¬ها به پریشانی یک فرد را منعکس می¬کند. 
ب)دشواری¬های دست زدن به رفتار هدفمند : (اهداف) این مقیاس شامل عبارات(13-18-20-26-33) است که دشواری¬های تمرکز کردن و به  اتمام رساندن تکالیف را به هنگام تجربه کردن هیجانات منفی منعکس می کند… 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از download

خرید فایل word راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از download

دریافت فایل pdf راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از download

دانلود پروژه راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از download

خرید پروژه راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از download

دانلود فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از download

دریافت نمونه سوال راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از download

دانلود پروژه راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از download

خرید پروژه راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از download

دانلود مقاله راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از download

دریافت مقاله راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از download

خرید فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از download

دانلود تحقیق راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از download

خرید مقاله راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از download

دانلود فایل pdf راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از download

دانلود مقاله راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از www

خرید پروژه راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از www

دانلود فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از www

دریافت فایل word راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از www

خرید نمونه سوال راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از www

دانلود فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از www

دریافت فایل word راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از www

دانلود فایل word راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از www

خرید فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از www

دانلود تحقیق راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از www

دریافت فایل pdf راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از www

دانلود پروژه راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از www

خرید کارآموزی راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از www

دانلود فایل pdf راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از www

دانلود کارآموزی راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از www

دانلود مقاله راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از pdf

دریافت پروژه راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از pdf

دانلود فایل pdf راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از pdf

خرید فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از pdf

دانلود فایل pdf راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از pdf

دریافت کارآموزی راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از pdf

دانلود پروژه راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از pdf

خرید تحقیق راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از pdf

دانلود پروژه راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از pdf

دریافت تحقیق راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از pdf

خرید فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از pdf

دانلود پروژه راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از pdf

خرید فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از pdf

دانلود نمونه سوال راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از pdf

دانلود فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از pdf

دانلود کارآموزی راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از word

دریافت فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از word

دانلود فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از word

خرید نمونه سوال راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از word

دانلود تحقیق راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از word

دانلود تحقیق راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از word

خرید فایل word راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از word

دانلود پروژه راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از word

دریافت فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از word

دانلود پروژه راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از word

دانلود پروژه راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از word

دانلود فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از word

دریافت فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از word

دانلود پروژه راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از word

دانلود کارآموزی راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از word

دریافت تحقیق راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از free

دانلود مقاله راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از free

دانلود فایل pdf راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از free

خرید تحقیق راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از free

دانلود پروژه راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از free

دریافت کارآموزی راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از free

دانلود فایل word راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از free

دریافت مقاله راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از free

دانلود فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از free

دانلود فایل راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از free

دریافت فایل pdf راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از free

خرید کارآموزی راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از free

دانلود کارآموزی راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از free

دریافت فایل word راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از free

خرید تحقیق راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی از free


مطالب تصادفی

دیدگاهتان را بنویسید